YESA ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

Servo Voltaj regülatörü

Servo Regülatörde gerilim düzenlemeyi sağlayan değişken Transformatör yardımcı transformatöre kumanda eden Servo Motor  ve bu motoru çıkış gerilimine göre kumanda eden Elektronik Karttan  oluşmuştur.

Normal şebeke giriş geriliminin düşmesi veya yükselmesi halinde elektronik kontrol devresi bunu hassas bir şekilde algılar ve servo motoru hızla harekete Geçirir. Motor ise aldığı bu sinyale göre akuple olduğu  ayarlı transformatörü (Varyak) sağa veya sola doğru hareket ettirerek (T1) Booster trafonun primer sargısına şebeke yönünde veya ters yönde gerilim vererek sekonder sargıda oluşan gerilim şebeke giriş voltajına ilave veya çıkartma olarak yansır. Böylece girişte oluşabilecek gerilim dalgalanmalarını çıkışta istenilen hassasiyette %+-1 gibi bir toleransla çıkış voltajını sabit tutmaya çalışır ve bu şekilde ilave edilen diğer yardımcı ekipmanlar ile birlikte cihazın emniyetli çalışması sağlanmış olur.

Hızlı cevap verme zamanını içeren kontrol sistemi ile yüksek başlangıç tork’lu DC motor dizgesi girişteki küçük gerilim değişimlerini bile hızla düzeltir.

Servo Motor giriş gerilimi çalışma sınırları dışına çıktığında, limit sviçler tarafından çıkış gerilimi otomatik olarak istenen değere ayarlanır ve kontrol devresi tarafından devreden çıkarılır.

YESA ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

Neden Bizi Seçmelisiniz?

Müşterilerimiz bizim yıldızlarımızdır! Müşterilerimizi doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız.

Özel Takım
Gerçek Ortaklar
Global
Yenilik